Home > Een ongevalsaangifte BA-Gezinsverzekering indienen

Ongevalsaangifte BA-Gezinsverzekering

U, of iemand van uw gezin, heeft zojuist materiele schade of lichamelijke schade toegebracht aan Derden en u wenst dit in te dekken met uw verzekering.

U bent het slachtoffer van een schadegeval waar een Derde verantwoordelijk is en u wenst uw Rechtsbijstand te benutten?

 

Het volgende formulier laat u toe onmiddellijk een schadeaangifte te verrichten.

Wij laten u zeer binnenkort een referte geworden waaronder het schadedossier is geopend.
Contract nummer :
Naam van de verzekeringsnemer :
Voornaam van de verzekeringsnemer :
Email : *
Omschrijving van de schade en omstandigheden van het schadegeval
Opladen van eventuele foto’s (het is ten zeerste aangeraden de ongevalsaangifte aan te vullen met foto’s, een officiele schadeaangifte en nummer van PV
 

* Verplicht veld