Home > Verzekering voor motorhomes

Verzekering voor motorhomes

dubois-leulier-compagnie-assurance-motorhomes-specialiste

“Dubois-Leulier, de eerste specialist in verzekering van Motorhomes erkend door de grootste verzekeringsmaatschappijen.”

Bespaar tot 70% van uw verzekeringspremie

Makelaar sinds 1891, en overtuigd motorhome liefhebber, heeft Dubois-Leulier deze specialiteit van verzekering van motorhomes ontwikkeld in functie van hun wensen, die ook de uwe zijn…

 

De opbouw is eenvoudig: eerst stellen we de “Basic” formule voor die de BA en de Rechtsbijstand bevat.

Vervolgens kunt u interessante optionele garanties onderschrijven: kleine omnium, volledige omnium, volledige assistentie,…

Bekijk hierna het detail:

“FULL” FORMULE
“PLUS” FORMULE
“BASIC” FORMULE
 
De Burgerlijke Aansprakelijkheid
(wettelijk verplicht)
formule-fleche-bas formule-croix formule-croix formule-croix

De verzekering waarborgt aan elk verzekerde die schade berokkend aan een derde gedurende het gebruik van het verzekerde voertuig, deze laatste te vergoeden voor de geleden schade. Deze garantie omvat een gratis bijstand (in zoverre het voertuig niet meer dan 3.5 T weegt).

De juridische bijstand formule-fleche-bas formule-croix formule-croix formule-croix

Deze garantie speelt voor de strafrechtelijke verdediging, het burgerrechterlijk verhaal alsook de insolvabiliteit van de verantwoordelijke derde. Diverse oplossingen zijn mogelijk, waaronder een specifieke juridische verzekering die uw goederen beschermd en al de huidige rechtsbijstandsopties in uw diverse polissen vervangt. Dit vermijdt eventuele belangenconflicten met de maatschappij die uw goederen verzekerd.

De kleine omnium
(partiële casco, multirisico, gelimiteerde omnium)
formule-fleche-bas    formule-croix  

dekt u voor diefstal, brand, glasbreuk, aanrijding met dieren, storm en hagelschade. Dit alles zonder vrijstelling.

Volledige omnium voor motorhome
(volledige casco, materiële schade, volledige omnium)
formule-fleche-bas     formule-croix

Betaalt uw eigen schade terug, uw eventuele vrijstelling afgetrokken, indien uw verantwoordelijkheid vast staat bij ongeval, of bij vandalisme wanneer de derde niet geïdentificeerd is.

Verzekering van de inhoud : Meer en meer motorhome liefhebbers worden bestolen in hun voertuig: u kunt specifiek de inhoud verzekeren tegen diefstal, en dit gratis tot 5.000€, als uitbreiding van uw woningverzekering.

Verzekering van de inhoud

Meer en meer motorhome liefhebbers worden bestolen in hun voertuig: u kunt specifiek de inhoud verzekeren tegen diefstal, en dit gratis tot 5.000€, als uitbreiding van uw woningverzekering. Zowel vaste als losse voorwerpen zijn verzekerd. De maatschappij hanteert het principe dat een deel van de inhoud van uw woning verplaatst wordt naar uw motorhome. Om die reden geniet u een gratis uitbreiding als uw woning bij dezelfde maatschappij verzekerd is.

Totale bijstand formule-fleche-bas     formule-croix

Eén van de meest volledige diensten waarvan men vandaag kan genieten. Een persoonlijke bijstand voor elk familielid evenals een bijstand voor de motorhome.

Bijstand + dan 3,5 T formule-fleche-bas Optie Optie Optie

Bijstand aangepast aan het voertuig waarvan de MTM (maximaal toegelaten massa) groter is dan 3,5 ton.

De bestuurdersverzekering formule-fleche-bas Optie Optie Optie

Statistiek leert ons dat de bestuurder de meest kwetsbare persoon is bij ongeval. Indien hij in fout is, vergoed de maatschappij zijn eigen schade niet. Enkel een specifieke garantie, de « Bestuurdersverzekering » laat toe eigen lichamelijke schade te vergoeden. Dit kan reeds toegevoegd worden aan uw BA verzekering. Het is niet nodig hier een omnium verzekering voor te nemen. Vraag ons gerust meer informatie hierover.

Garantieverzekering formule-fleche-bas Optie Optie Optie

In het geval van de verkoop van uw motorhome is het mogelijk een waarborg van één jaar aan de koper aan te bieden.

 

Contacteer ons en vraag een bestek voor de verzekering van uw motorhome

 

 

BIJKOMENDE VOORDELEN !

Wordt Silver, Gold of Platinium klant en geniet van bijkomende voordelen :

dubois-leulier-assurance-motorhome-avantage-silver

 

Motorhome + auto :

Een attractief tarief met uitgebreide garanties.

dubois-leulier-assurance-motorhome-avantage-gold

 

Motorhome + auto + woning : 

Een attractief tarief voor uw motorhome en de inhoud van uw motorhome gratis meeverzekerd.

dubois-leulier-assurance-motorhome-avantage-platinum

 

Motorhome (verzekerd in volledige omnium) + auto + woning + BA-Familiale :

Het laagste tarief voor uw motorhome evenals de inhoud van uw motorhome gratis meeverzekerd

 

Contacteer ons en vraag een bestek voor de verzekering van uw motorhome

 

 

 

Wie dekt uw verzekering ?
De eigenaar, de bestuurder, de verzekeringsnemer, de houder, de passagiers en de werkgever in geval van een bedrijfsvoertuig. In BA is enkel de verantwoordelijke van het schadegeval uitgesloten voor zijn lichamelijke schade.
Welke waarde te verzekeren ?
Voor nieuw en tweedehands is het de cataloguswaarde, exclusief BTW, en buiten eventuele kortingen. Sommige verzekeringsmaatschappijen stellen u echter voor de factuurwaarde, inclusief kortingen, te verzekeren, op voorwaarde dat het voertuig maximaal 2 jaar oud is.
Welk gebruik? Drie mogelijkheden :
Beperk t: dekt u in uw privéleven alsook op de arbeidsweg.
Onbeperkt : dekt eveneens het professioneel gebruik.
Verhuur : dekt het voertuig wanneer deze aan een derde verhuurd wordt.